ul. Focha 15
86-300 Grudziądz

56/ 466 25 45
sklep.grudziadz@drewnocentrum.pl
grudziadz.grupafachowiec.eu
ul. Poznańska 2A
88-300 Mogilno

607 882 837
mogilnojawor@wp.pl
mogilno.grupafachowiec.eu
ul. Dworcowa 38
88-400 Żnin

52/ 303 14 13
jawor-znin@wp.pl
znin.grupafachowiec.eu

POZOSTAŁE MARKI WŁASNE GRUPY FACHOWIEC